24. februar 2023

WINDSURF: Grundlæggende teknikker

Windsurfing er en af de sværeste vandsportsgrene. fordi man modsat en båd ikke bare kan sidde ned og slappe af. Du skal aktivt holde fast i et sejl samtidig med at du skal styre et board. Du kan hele tiden øve dig og blive bedre. Læringskurven fortsætter og det bliver aldrig kedeligt. Så her er lidt hjælp til at komme igang.

Starter

Start – ophal
Det allerførste du lærer er at hale sejlet op af vandet med ophalerlinen. Her står du på boardet med boardet pegende i den sejlretning som du ønsker at sejle og med sejlet liggende i vandet på læ side af boardet.

Placer en fod på hver side af masten med fodfladen på midteraksen af boardet. Bøj i knæene, ret ryggen læn dig lidt tilbage således at du bruger din vægt og ikke din ryg til at hive sejlet op af vandet med. Når du har halet sejlet fri af vandet, venter du lige et øjeblik med at tage fast i bommen. Det er vigtigt at du finder balancen inden du griber fat i bommen. Når du tager fat i bommen skal du huske at at den side hvormed du skal tage fat, er den side hvor masten pejer fremad, og bomenden pejer mod bagenden af boardet. Orientér dig før du går igang.

TIP: Har du problemer med at finde ud af hvilken side af sejlet som du skal gribe fat i, så kan du med fordel tage fat i masten med den hånd hvis skulder pejer fremad, og gribe fat i bommen med den anden hånd hvis skulder pejer mod bagenden af boardet. Armenen må ikke krydse.

Strandstart
Dette er den letteste måde at starte på, men kræver at du har en basis forståelse for sammenspillet mellem vinden og sejlet, for at kunne kontrollere styrken i sejlet og undgå styrt (det undgår man nok ikke som begynder uanset).

Du står et sted hvor der er lavvandet, men hvor finnen lige nøjagtig kan bunde plus 5 cm således at finne ikke rammer bunden idet du træder op. Boardet ligger i vandet, så det er vinkelret på vinden (dette kaldes også halvvind). Sejlet holder du med begge hænder på bommen ned over dig. Begynder boardet at skifte retning pga bølger eller vind, kan du prøve at styre boardet ved brug af sejlet.

TIP: Har dit board fodstropper, kan du med fordel ligge sejlet imellem de bagerste fodstropper og holde boardet stabilt i den retning du ønsker.

Når dit board og sejl er stabilt og du føler dig klar til at sætte igang, orienterer du dig med vinden. vinden er sjældent konstant, og hvis du træner dette i meget let vind, bør du måske vente på et vindstød.
Så placerer du din bagerste fod lidt foran bagerste fodstrop, skuber sejlet op således at der kommer vind i sejlet, trækker du lidt ind i bagerste hånd og stiger op på boardet med en bevægelser der minder om et en-benet squad og et lille skub med det andet ben som står på bunden.

En kendt begynder fejl i strandstarten er at der bliver trukket for meget ind i bagerste hånd, idet man stiger op på boardet, fordi man vi har gribe refleksen og vil prøve at hive os op istedet for at skubbe os op ved brug af benene. Prøv derfor at koncentrere dig om at lave en Squat og skubbe dig selv op med det ben som faktisk står på bunden.

Vandstart

Denne er rigtig god og gør at du kan komme hurtigere op af vandet, når du ligger i vandet på dybt vand og det blæser meget. Men den er en tand sværere, og mere krævende idet du skal holde dig selv oven vandet samtidigt med at du skal koncetrere dig om at styre sejl og board. Vi anbefaler derfor at du øver denne manøvre med en flydevest på som hjælper dig med at holde dig oven vandet.

Boardet peger i sejlretningen og riggen ligger op mod vinden. Svøm op til toppen af masten og hiv sejlet fri fra vandet ved at træde i vande. Nu kan du begynde at kravle langs masten ned til boardet imens du sørger for at sejlet hele tiden er i luften og ikke rammer vandet.

FEJL: Typisk begynderfejl er at man hænger i masten for at holde sig oven vandet, hvilket resulterer i at sejlet falder ned i vandet igen og så er det forfra. Sørg derfor at træde i vande.

Mens du bevæger dig ned mod boardet, vil boardet begynder at bevæge sig væk fra dig. Du kan med fordel træde i vande det samme sted og hive boardet til dig ved at hive i masten.

Du ligger dig nu ind under riggen med én hånd på masten og én hånd på bommen. Ligesom med strandstarten kan du styre boardets retning med sejlet vha eksempelvis fodstropper og det tryk du sender gennem masten og neden til boardet. Når det hele står som det skal og boardet er i halvvind (vinkelret på vindretningen) er du klar.

Placér begge hænder på bommen. lacer din bagerste fod med hælen mellem fodstropperne mens det forreste ben fortsat træder i vande. Stræk armene for at løfte sejlet og lade vinden komme ind under og hjælper med at løfte op. Samtidig med at du bøjer bageste ben vinkler og laver en ét-benet squad med hjælp fra det forreste ben der træder i vande, vinkler du sejlet således at der er mest muligt træk i det. Det kræver en del træning at vandstarte, men pludselig så kan man den bare.

FEJL: Du kommer til at vende boardet op mod vinden elelr for meget med vinden. Det er vigtigt at du holder boardet i en halvvind.

Du kan med fordel træne det på en dybde hvor vandet når dig til brystet.

Sejlretning

Hvordan sejler jeg i den retning jeg ønsker?

Lad os sige at ud lige har halet sejlet op af vandet og har fat i bommen med begge hænder, samt begge fødder ved masten. Masten peger lodret op i været. Hvis du bevæger riggen fremad mod spidsen af boardet, vil dette bevirke af du sejler med vinden og dermed øger din fart. Modsat, hvis du bevæger riggen bagover mod bagenden af boardet, krydser du op i vinden.

TIP: Typisk fejl er at man bevæger sejlet ned mod vandet og modsat trækker det op til sig tæt ind til kroppen. Et hurtigt tip er derfor at bevæge armene som vinduesvisker på en bil.

Du kan også styre sejlretningen ved hjælp af fodstyring. Dette er nemmere på mindre boards og derfor mest relevant for let-øvede. Fodstyring går ud på at flytte kropsvægten så man opnår den ønskede effekt. Hvis du med fødderne presser ned på luv side af boardet (altså den side du står på) krydser det op i vinden. Hvis du derimod vil falde af med vinden, skal du lægge pres på læ side af boardet (modsatte side af hvor du står). Hvor langt ude på kanten af brættet eller hvor tæt på midten man skal have fødderne afhænger af board typen. Du kan også styre ved at presse den ene fod fremad og modsatte fod til dig med tæerne. Dette er igen mest relevant for videgående niveau.

Hastighed

Den bagerste hånd kaldes også speed armen. Hvis du lukker ud (åbner sejlet) med bagerste hånd, lukker du luften ud af sejlet, hvilket bevirker at du taber fart eller helt stopper. Hvis du trækker den bagerste ind til dig således at sejlet følger midteraksen af boardet, vil du få mere tryk i sejlet idet det bevirker at vinden kommer direkte ind i sejlet.

FEJL: Du kan komme til at trække sejlet ind over midteraksen af boardet, hvilket har modsatte effekt - du taber fart idet sejlet ikke længere er vinkelret på vinden.

Vendinger

Stagvending / Tack

Denne vending fører boardet op mod vinden og rundt. Lad os sige at du sejler ligeud på en halvvind (vinden vinkelret på boardet). Du bevæger nu riggen bagud med boardets bagende. Dermed kommer der et tryk på boardets bagende hvilket resulterer i at det begynder at dreje op mod vinden.

Hvis du har svært ved at vende det i hovedet, kommer der her et tip.

TIP: Placer boardet på stranden i en halvvind. Prøv nu at skubbe boardet ved bagenden med din fod. Din fod er vinden og svarer til det tryk som der skabes. Læg nu mærke til hvilken retning boardet drejer.

Mens spidsen af boardet er på vej ind i vindøjet (direkte op mod vinden) slipper du bommen med den bagerste hånd og tager med denne hånd fat i ophalet. Som begynder går nu op foran masten med en fod på hver side af masten, mens du nu med begge hænder har fat i ophalet. Du kan nu med fordel skubbe sejlet mod vinden og få boardet til at dreje det sidste stykke indtil du er nået til en halvvind på den nye halse (ny side og dermed ny sejlretning). Så bevæger du dig videre rund på boardet og når du står på den anden side og boardet har drejet 180 grader, er du igen klar til at tage fat i bommen og sejle den anden vej. Husk at tage fat med mastehånden først - altså den forreste hånd da det er dér du har altid har kontrol.

Jibe

Modsat stagvendingen/tack går jiben ud på at vende med vinden. Lad os sige at du sejler ligeud i en halvvind. Du bevæger nu riggen fremover mod spidsen af boardet således at boardet drejer væk fra vinden. Prøv eventuel med øvelsen med baordet på stranden, hvor du skubber til boardet på snuden.

Bevæg nu fødderne rundt på boardet så de står på hver sin side af boardet med ansigtet pegende mod spidsen af boardet. Nu kan du enten vælge at tage fat i ophalet og tvinge sejlet rundt henover snuden å boardet indtil du har drejet 180 grader, eller du kan skubbe sejlet rundt ved at skubbe sejlet væk fra dig med den bagerste hånd og rotere sejlet videre med mastehånden ved at trække masten til dig mens du skubber. Når sejlet er roteret nok til at du kan gribe fat i bommen med den førhenværende sejlhånd, således at armene laver et kryds, gør du dette og flytter fødderne over på den ny halse i samme fodstilling som du havde før.

Når du bliver en smule mere øvet gælder det for begge vendemetoder at du skipper det med af tage fat i ophalet, men i stedet krydser armene ind over hinanden og tager fat på bommen med det sammen, samt at tage så få skridt som muligt for at holde boardet igang.

Skrevet af Week Escape