Starter

Start – ophal
Det allerførste du lærer er at hale sejlet op af vandet med ophalerlinen. Her står du på boardet med boardet pegende i den sejlretning som du ønsker at sejle og med sejlet liggende i vandet på læ side af boardet.

Placer en fod på hver side af masten med fodfladen på midteraksen af boardet. Bøj i knæene, ret ryggen læn dig lidt tilbage således at du bruger din vægt og ikke din ryg til at hive sejlet op af vandet med. Når du har halet sejlet fri af vandet, venter du lige et øjeblik med at tage fast i bommen. Det er vigtigt at du finder balancen inden du griber fat i bommen. Når du tager fat i bommen skal du huske at at den side hvormed du skal tage fat, er den side hvor masten pejer fremad, og bomenden pejer mod bagenden af boardet. Orientér dig før du går igang.

TIP: Har du problemer med at finde ud af hvilken side af sejlet som du skal gribe fat i, så kan du med fordel tage fat i masten med den hånd hvis skulder pejer fremad, og gribe fat i bommen med den anden hånd hvis skulder pejer mod bagenden af boardet. Armenen må ikke krydse.

Strandstart
Dette er den letteste måde at starte på, men kræver at du har en basis forståelse for sammenspillet mellem vinden og sejlet, for at kunne kontrollere styrken i sejlet og undgå styrt (det undgår man nok ikke som begynder uanset).

Du står et sted hvor der er lavvandet, men hvor finnen lige nøjagtig kan bunde plus 5 cm således at finne ikke rammer bunden idet du træder op. Boardet ligger i vandet, så det er vinkelret på vinden (dette kaldes også halvvind). Sejlet holder du med begge hænder på bommen ned over dig. Begynder boardet at skifte retning pga bølger eller vind, kan du prøve at styre boardet ved brug af sejlet.

TIP: Har dit board fodstropper, kan du med fordel ligge sejlet imellem de bagerste fodstropper og holde boardet stabilt i den retning du ønsker.

Når dit board og sejl er stabilt og du føler dig klar til at sætte igang, orienterer du dig med vinden. vinden er sjældent konstant, og hvis du træner dette i meget let vind, bør du måske vente på et vindstød.
Så placerer du din bagerste fod lidt foran bagerste fodstrop, skuber sejlet op således at der kommer vind i sejlet, trækker du lidt ind i bagerste hånd og stiger op på boardet med en bevægelser der minder om et en-benet squad og et lille skub med det andet ben som står på bunden.

En kendt begynder fejl i strandstarten er at der bliver trukket for meget ind i bagerste hånd, idet man stiger op på boardet, fordi man vi har gribe refleksen og vil prøve at hive os op istedet for at skubbe os op ved brug af benene. Prøv derfor at koncentrere dig om at lave en Squat og skubbe dig selv op med det ben som faktisk står på bunden.

Vandstart

Denne er rigtig god og gør at du kan komme hurtigere op af vandet, når du ligger i vandet på dybt vand og det blæser meget. Men den er en tand sværere, og mere krævende idet du skal holde dig selv oven vandet samtidigt med at du skal koncetrere dig om at styre sejl og board. Vi anbefaler derfor at du øver denne manøvre med en flydevest på som hjælper dig med at holde dig oven vandet.

Boardet peger i sejlretningen og riggen ligger op mod vinden. Svøm op til toppen af masten og hiv sejlet fri fra vandet ved at træde i vande. Nu kan du begynde at kravle langs masten ned til boardet imens du sørger for at sejlet hele tiden er i luften og ikke rammer vandet.

FEJL: Typisk begynderfejl er at man hænger i masten for at holde sig oven vandet, hvilket resulterer i at sejlet falder ned i vandet igen og så er det forfra. Sørg derfor at træde i vande.

Mens du bevæger dig ned mod boardet, vil boardet begynder at bevæge sig væk fra dig. Du kan med fordel træde i vande det samme sted og hive boardet til dig ved at hive i masten.

Du ligger dig nu ind under riggen med én hånd på masten og én hånd på bommen. Ligesom med strandstarten kan du styre boardets retning med sejlet vha eksempelvis fodstropper og det tryk du sender gennem masten og neden til boardet. Når det hele står som det skal og boardet er i halvvind (vinkelret på vindretningen) er du klar.

Placér begge hænder på bommen. lacer din bagerste fod med hælen mellem fodstropperne mens det forreste ben fortsat træder i vande. Stræk armene for at løfte sejlet og lade vinden komme ind under og hjælper med at løfte op. Samtidig med at du bøjer bageste ben vinkler og laver en ét-benet squad med hjælp fra det forreste ben der træder i vande, vinkler du sejlet således at der er mest muligt træk i det. Det kræver en del træning at vandstarte, men pludselig så kan man den bare.

FEJL: Du kommer til at vende boardet op mod vinden elelr for meget med vinden. Det er vigtigt at du holder boardet i en halvvind.

Du kan med fordel træne det på en dybde hvor vandet når dig til brystet.

Sejlretning

Hvordan sejler jeg i den retning jeg ønsker?

Lad os sige at ud lige har halet sejlet op af vandet og har fat i bommen med begge hænder, samt begge fødder ved masten. Masten peger lodret op i været. Hvis du bevæger riggen fremad mod spidsen af boardet, vil dette bevirke af du sejler med vinden og dermed øger din fart. Modsat, hvis du bevæger riggen bagover mod bagenden af boardet, krydser du op i vinden.

TIP: Typisk fejl er at man bevæger sejlet ned mod vandet og modsat trækker det op til sig tæt ind til kroppen. Et hurtigt tip er derfor at bevæge armene som vinduesvisker på en bil.

Du kan også styre sejlretningen ved hjælp af fodstyring. Dette er nemmere på mindre boards og derfor mest relevant for let-øvede. Fodstyring går ud på at flytte kropsvægten så man opnår den ønskede effekt. Hvis du med fødderne presser ned på luv side af boardet (altså den side du står på) krydser det op i vinden. Hvis du derimod vil falde af med vinden, skal du lægge pres på læ side af boardet (modsatte side af hvor du står). Hvor langt ude på kanten af brættet eller hvor tæt på midten man skal have fødderne afhænger af board typen. Du kan også styre ved at presse den ene fod fremad og modsatte fod til dig med tæerne. Dette er igen mest relevant for videgående niveau.

Hastighed

Den bagerste hånd kaldes også speed armen. Hvis du lukker ud (åbner sejlet) med bagerste hånd, lukker du luften ud af sejlet, hvilket bevirker at du taber fart eller helt stopper. Hvis du trækker den bagerste ind til dig således at sejlet følger midteraksen af boardet, vil du få mere tryk i sejlet idet det bevirker at vinden kommer direkte ind i sejlet.

FEJL: Du kan komme til at trække sejlet ind over midteraksen af boardet, hvilket har modsatte effekt - du taber fart idet sejlet ikke længere er vinkelret på vinden.

Vendinger

Stagvending / Tack

Denne vending fører boardet op mod vinden og rundt. Lad os sige at du sejler ligeud på en halvvind (vinden vinkelret på boardet). Du bevæger nu riggen bagud med boardets bagende. Dermed kommer der et tryk på boardets bagende hvilket resulterer i at det begynder at dreje op mod vinden.

Hvis du har svært ved at vende det i hovedet, kommer der her et tip.

TIP: Placer boardet på stranden i en halvvind. Prøv nu at skubbe boardet ved bagenden med din fod. Din fod er vinden og svarer til det tryk som der skabes. Læg nu mærke til hvilken retning boardet drejer.

Mens spidsen af boardet er på vej ind i vindøjet (direkte op mod vinden) slipper du bommen med den bagerste hånd og tager med denne hånd fat i ophalet. Som begynder går nu op foran masten med en fod på hver side af masten, mens du nu med begge hænder har fat i ophalet. Du kan nu med fordel skubbe sejlet mod vinden og få boardet til at dreje det sidste stykke indtil du er nået til en halvvind på den nye halse (ny side og dermed ny sejlretning). Så bevæger du dig videre rund på boardet og når du står på den anden side og boardet har drejet 180 grader, er du igen klar til at tage fat i bommen og sejle den anden vej. Husk at tage fat med mastehånden først - altså den forreste hånd da det er dér du har altid har kontrol.

Jibe

Modsat stagvendingen/tack går jiben ud på at vende med vinden. Lad os sige at du sejler ligeud i en halvvind. Du bevæger nu riggen fremover mod spidsen af boardet således at boardet drejer væk fra vinden. Prøv eventuel med øvelsen med baordet på stranden, hvor du skubber til boardet på snuden.

Bevæg nu fødderne rundt på boardet så de står på hver sin side af boardet med ansigtet pegende mod spidsen af boardet. Nu kan du enten vælge at tage fat i ophalet og tvinge sejlet rundt henover snuden å boardet indtil du har drejet 180 grader, eller du kan skubbe sejlet rundt ved at skubbe sejlet væk fra dig med den bagerste hånd og rotere sejlet videre med mastehånden ved at trække masten til dig mens du skubber. Når sejlet er roteret nok til at du kan gribe fat i bommen med den førhenværende sejlhånd, således at armene laver et kryds, gør du dette og flytter fødderne over på den ny halse i samme fodstilling som du havde før.

Når du bliver en smule mere øvet gælder det for begge vendemetoder at du skipper det med af tage fat i ophalet, men i stedet krydser armene ind over hinanden og tager fat på bommen med det sammen, samt at tage så få skridt som muligt for at holde boardet igang.

Der er meget at tænke på. For at hjælpe har vi sammensat denne liste med tips og vejledning til køb af et windsurf board.

1. Hvad er dit erfaringsniveau?

Nybegynderen

Hvis du er ny til windsurfing, kan du overveje at købe et begynderbræt. Vores erfaring er, at de fleste begyndere har en tendens til at gå videre med et større bræt og mindre sejl med masser af tid på vandet. Begynderboards har større volumen og kan derfor holde dig flydende oven vandet. De er også tungere og tilsammen hjælper det med at opretholde en god stabilitet, der gør det nemt for begynderen at lære og få masser af tid på vandet med success.

Vidergående

Mindre boards er kun egnede til højere vindstyrker, og når du først har mestret de nødvendige færdigheder såsom vendinger og kontrol af sejl samt planing. Det anbefales generelt ikke at købe et mindre board til at "vokse ind i", da det ellers potentielt kan gøre læringsprocessen unødvendigt frustrerende og længere.

Sagt med andre ord, er det vigtigt at du lærer på et board som udfordrer dig tilpas og ikke unødvendig meget, for at du kan få den mest optimale læringskurve. Når det så er sagt, så er spørgsmålet altid, hvilket board? I denne guide har vi delt det ind i spørgsmål, som kan guide dig.

2. Hvad er mit mål med windsurfing?

Når du beslutter dig for, hvilket board der er det rigtige for dig, skal du først tænke over, hvordan du vil have det sjovt! Hvis du er på en mission for at køre i høje hastigheder med et adrenalinsus, der køler ned ad din rygsøjle, så er et kort bræt ideelt. Korte boards varierer i volumen afhængigt af dit færdighedsniveau og størrelse. Så afhængig af din erfaring og fremtidige mål inden for windsurfing overveje; din vægt, størrelsen på brættet og de forhold, du skal sejle under.

Hvis du ønsker at komme ind i windsurfing på et mere rekreativt niveau med mindre fart og mere fritid, så er det at se på et større bræt såsom et langt board eller Stand Up Paddle board (SUP) vejen at gå! SUP'er er beregnet til paddleboarding, men nogle modeller af SUP'er tilbydes også til at passe til en windsurfing rig.

Windsurfing er en alsidig aktivitet, der kan tilpasses din livsstil, så uanset om du er en adrenalin-junkie eller en afslappet "jeg vil bare slappe af på vandet" kan dette være noget for dig! Når du vælger dit board, skal du overveje dine fremtidige bestræbelser, da det vil være afgørende for hvilket board du vælger.

Alle boards herunder er oppustelige og dermed begyndervenlige Wind SUP boards, der kan bruges som et Windsurf board og til SUP.

Ovenstående er et udvalg af de bedste WindSUP boards på markedet. Et WindSUP board kan med fordel benyttes i starten, hvor man vokser hurtigt videre, og kan også bruges af familiemedlemmer i alle aldre til leg, til SUP og Windsurf. Vi anbefaler det også som et godt alternativt, hvis du bor i byen med begrænset opbevaringsplads eller ikke har de store transport muligheder.

3. Hvad er din størrelse?

Størrelsen på boardet skal være i forhold til dig. Omvendt, hvis du er en lille person, kan du bruge et mindre bræt, som er nemt at manøvrere for dig. Hvis du vil dele boardet med familiemedlemmer af forskellige størrelser, bør du vælge et board som er baseret på størrelsen af den største person, der vil bruge den. Det er meget nemmere for en lille person at bruge et board der er større end for en større at bruge et board der er for lille og synker under fødderne på en.

Boardsene nedenfor er en optimal mulighed, fordi de kommer i forskellige størrelser. En anbefalet volumen er typisk omkring 175L, da du hurtigt vil vokse videre, såfremt du altså øver dig regelmæssigt.

En god guideline til hvilken størrelse board som du bør vælge vises herunder. Guidelinen er kun et foreslag til nybegyndere, og afhænger naturligvis af forholdene samt dine balance evner og erfaringsniveau.

4. Hvordan er forholdene?

De forhold, du skal windsurfe i, spiller en stor rolle iforhold til størrelsen og typen af ​​board. Hvis vandet er groft (choppy), vil et større board hjælpe med stabiliteten, når du er i læringsfasen som begynder og let-øvet. Men når du har mellemliggende eller bedre færdigheder, vil du gerne koordinere boardets størrelse med vindstyrken. Et mindre bræt er ideelt til hårdere vand (større bølger) og højere vindstyrker, hvorimod et større board er mere ideelt til lettere vindstyrker da det også kan bære større sejl grundet dets større volumen. Dit board vil føles en smule større i saltvand end i ferskvand, så du vil også tage det i betragtning.

5. Hvad med sejlet?

Sejlet skal være kompatibelt med dit board, din størrelse og vejrforholdene. Det vigtigste at huske her er, at der ikke er én størrelse sejl, der vil fungere for dig hele tiden. Du vil have et større sejl i lettere vind og et mindre sejl, når vinden tager til. Størrelsen på sejlet er også i forhold til størrelsen og styrken på windsurferen. Med andre ord, større mennesker vil have større sejl end mindre mennesker. Og efterhånden som du forbedrer dig, vil du kunne bruge et større sejl i en given mængde vind.

Nedenstående sejl er alle begyndervenlige sejl som er lavet af det bløde og lette materiale kaldet Dacran. Dette materiale kan ikke knække. Falder du, vil det højst give en bule. Sejlene er dermed modstandsdygtigt overfor slag og fald m.m. Derfor bruges de typer af sejl oftest på surfskoler, og fæles for dem er at de købes som komplet rig, så du ikke ksal tænke på at købe en mast, en bom, og mastefod ved siden af. De fåes typisk i størrelsen fra 1.5m2 og op til 5.5m2, så der er god variation til begynderen.

Havde det været for 10 år siden, ville vi have anbefalet at det er en god idé at tjekke boardsene ud personligt. Og allerbedst hvis du faktisk kan prøve dem - for eksempel på en eller flere forskellige surf skoler (gerne på en dag hvor det blæser, så du kan prøve udstyret i optimale forhold).
Men nu til dags er boardsene tilnærmelsesvis hinanden på begynder niveau, og at de boards som vi har anbefalet i denne artikel (ikke sponsoreret) alle er gode.